Közhasznúsági jelentések

2011. évi közhasznúsági jelentés

2010.


Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány

1085 Budapest, Baross utca 28.
Közhasznúsági fokozat:                                                                    Közhasznú szervezet
Közhasznúsági fokozatot tartalmazó bírósági végzés száma:           16. Pk.60. 119/1994/18
Bírósági végzés dátuma:                                                                   2006.01.04.    

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2010. üzleti évről

I.                   Számviteli beszámoló 
Adószám: 18014606-1-42

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány

Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE (2010.)
Eszközök( Aktívák)

Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek helyesbítései
Tárgyév
a
b
C
D
E
1.
A. Befektetett eszközök (2.-5. Sorok)
2180
0
2782
2.
I.INMATERIÁLIS JAVAK
187

121
3.
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK
1993

2661
4.
III. BEFEKTETETT PÉNÜGYI ESZKÖZÖK5.
IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE


6.
B. Forgóeszközök (7.-10. Sorok)
2692
0
9507
7.
I. KÉSZLETEK8.
II. KÖVETELÉSEK
303

312
9.
III.ÉRTÉKPAPÍROK10.
IV.PÉNZESZKÖZÖK
2389

9195
11.
C.Aktív időbeli elhatárolások12.
ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK)ÖSSZESEN (1.+6.+11. Sor)
4872
0
12289

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány

Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának MÉRLEGE (2010.)
Források (Passzívák)

Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek helyesbítései
Tárgyév
a
b
C
d
E
13.
D. Saját tőke (14.-17. Sorok)
1608
0
7612
14.
I. INDULÓ TŐKE
50

50
15.
II.TŐKEVÁLTOZÁS
1558

7562
16.
       ebből tárgyévi eredmény
83

6004
17.
III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK18.
E. Céltartalék19.
F.Kötelezettségek (20.-21. Sorok)
3264
0
4677
20.
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK21.
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
3264

4677
22.
G. Passzív időbeli elhatárolások23.
FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(13.+18.+19.+22 sor)
4872
0
12289

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány

Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA (2010.)
Bevételek

Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
E
1.
 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele(2.-6. Sorok)
34352
0
44659
2.
1. Közhasznú célra, műlödésre kapott támogatás

0

3.
            a. alapítótól4.
            b. központi költségvetéstől
17500

40953
5.
            c. helyi önkormányzattól
       1955

2600
6.
           d. egyéb, ebből 1%….7.
2.Pályázati úton elnyert támogatás
13244

1088
8.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
1645
0

9.
4. Tagdíjból származó bevétel10.
5. Egyéb bevétel
            8

18
11.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
1100


12.
C. Összes bevétel (1-7 sorok)
35452
0
44659

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány
Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA (2010.)
Ráfordítások

Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek helyesbítései
Tárgyév
a
b
C
d
E
13.
D. Közhasznú tevékenység költségei (13-18 sorok)
33906
0
38655
14.
Anyagjellegű ráfordítások
19377

23425
15.
Személyi jellegű ráfordítások
13422

13862
16.
Értékcsökkenési leírás
980

1362
17.
Egyéb ráfordítások
           26

6
18.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
         101


19.
Rendkívüli ráfordítások
0


20.
E. Vállalkozási tevékenység költségei (20-25 sorok)
1463
0
0
21.
Anyagjellegű ráfordítások22.
Személyi jellegű ráfordítások
1463


23.
Értékcsökkenési leírás24.
Egyéb költségek25.
Pénzügyi műveletek ráfordításai26.
Egyéb ráfordítások27.
F. Összes tevékenység költségei (12+19 sor)
35369
0
38655
28.
G. Adózás előtti eredmény
83
0
6004
29.
H. Adófizetési kötelezettség
0


30.
I. Tárgyévi eredmény (27-28 sor)
83
0
6004

Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány

Közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának EREDMÉNYKIMUTATÁSA (2010.)
Tájékoztató adatok

Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
E
31.
A. Személyi jellegű ráfordítások
14885

13862
32.
  1. Bérköltség
11075

10915
33.
     ebből: -megbízási díj
0


34.
               -tisztelet díj
0


35.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
230


36.
3. Bérjárulékok
       3580

2947
37.
B. A szervezet által nyújtott támogatások37.
ebből: A Korm.rend.16§ (5) szerint kötelezettségként kimutatott elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatásII.                Pályázati úton elnyert támogatások felhasználása

támogató
pályázat száma
támogatás célja
felhasználás időszaka
támogatás összege (Ft)
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
KAB-ME-10-IM-0036
Droghasználat és gyermekvállalás
2010.07.01 - 2011.06.30.
2 000 000
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
KAB-ME-10-GYV-0026
Zenés színházi és fotós klubfoglalkozások a Szegletkő Gyermekotthonnal
2010.07.01 - 2011.06.30.
1 800 000
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
KAB-ME-10-SZE-0033
Drogalternatíva a Tűzraktérben
2010.07.01 -2011.06.30.
1 500 000
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
KAB-EL-10-RE-0025
Női önsegítő tanácsadók a Józan Babák Klubban
2010.07.01 - 2011.06.30.
1 840 000
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
KAB-EL-10-AL-0013
Jogi segítségnyújtás és alacsonyküszöbű szolgáltatások
2010.07.01 - 2011.12.31.
3 600 000
Nemzeti Civil Alapprogram
NCA-ORSZ-10-1372
Működési támogatás
2010.07.01 - 2011.06.30.
1 000 000
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
KAB-EF-09-AB-0090
Józan Babák Klub Alternatív Terhesgondozás
2010.03.01 - 2010.07.30.
1 000 000
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
IFJ-GY-KM-09-C-0036
Filmklub a Rákospalotai Leánynevelő Intézetben
2010.04.01 - 2010.12.31.
250 000
Nemzeti Civil Alapprogram
NCA-NK-09-F-0454
Az improvizációs színház 89. születésnapja
2010.01.01 - 2010.06.30.
500 000
SzMM / FSzH
Józan Babák Klub alacsonyküszöbű szolgáltatás
2010.01.01 - 2010.12.31.
7 000 000
SzMM / FSzH
Liget Klub alacsonyküszöbű szolgáltatás
2010.01.01 - 2010.12.31.
7 000 000
SzMM / FSzH
Megkereső Szolgálat alacsonyküszöbű szolgáltatás
2010.01.01 - 2010.12.31.
7 000 000
Budapest Fővárosi Önkormányzat
FPH002/1081
Józan Babák Klub Alternatív Terhesgondozás
2010.01.01 - 2010.12.31.
1 000 000
Budapest Fővárosi Önkormányzat
FPH002/1080
Józan Babák Klub Playback-színháza: klubterápia a hajléktalanellátásban
2010.01.01 - 2010.12.31.
955 000
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
F-000595-09
Közösségi ellátás fejlesztése
2010.01.01 - 2010.05.31.
489 445
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
F-000598-09
Közösségi ellátás fejlesztése
2010.01.01 - 2010.05.31.
481 375
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
F-000853-09
Közösségi ellátás fejlesztése
2010.01.01 - 2010.05.31.
378 890
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
KAB-KP-09-C-0002
Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása című konferencia megrendezése
2009.06.01 - 2010.03.31.
500 000
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
KAB-PR-09-B-0016
Művészetterápiás programok addiktológiákon, börtönben, gyermekvédelmi intézményben
2009.06.01 - 2010.06.15.
2 800 000
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
KAB-AL-09-A-0022
Alacsonyküszöbű szociális szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
2009.06.01 - 2010.06.15.
2 500 000
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
KAB-AL-09-A-0006
Alacsonyküszöbű szociális szolgáltatás működése
2009.06.01 - 2010.06.15.
3 000 000
Nemzeti Civil Alapprogram
NCA-ORSZ-09-1134
Működési támogatás
2009.06.01 - 2010.05.31.
1 000 000
Fővárosi Szociális Közalapítvány
6/2008.
Pszichiátriai betegek jogsegélyezése a Józan Babák Klubban
2009.07.01 - 2010.09.30.
2 900 000

Az alapítvány a pályázati bevételeket a támogatási szerződéseknek megfelelően használta fel.

III.             A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás


Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző évek helyesbítései
Tárgyév
a
b
C
d
E
13.
D. Saját tőke (14.-17. Sorok)
1608
0
7612
14.
I. INDULÓ TŐKE
50

50
15.
II.TŐKEVÁLTOZÁS
1558

7562
16.
       ebből tárgyévi eredmény
83

6004
17.
III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK18.
E. Céltartalék19.
F.Kötelezettségek (20.-21. Sorok)
3264
0
4677
20.
I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK21.
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
3264

4677
22.
G. Passzív időbeli elhatárolások23.
FORRÁSOK(PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(13.+18.+19.+22 sor)
4872
0
12289

IV.             A cél szerinti juttatások kimutatása

2010. évben az alapítvány cél szerinti juttatást nem adott.

V.                Az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás kimutatása


Az Alapítvány 2010-ben a pályázatokon elnyert támogatásokon kívül egyéb támogatást nem kapott.

VI. A közhasznú szervezet alkalmazottainak nyújtott juttatások kimutatása


MEGNEVEZÉS
ELŐZŐ ÉV (2009.)
TÁRGYÉV (2010.)
Bérköltség
11075
10915
Egyéb személyi jellegű kifizetés
231


VII. A közhasznú tevékenységről szóló szöveges beszámoló

Szervezet

A Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (rövid neve: MEJOK Alapítvány) 1994-ben alakult (nyilvántartási szám: 4740., Fővárosi Bíróság).
Az alapítványt a bíróság 16.Pk.60.119/1994./18. számon, 2006. február 22. napján jogerőre emelkedett végzésével vette a közhasznú szervezetek nyilvántartásába.
Az Alapítvány célja, alapító okirata szerint:
-       „A budapesti székhelyen működő Magyar Emberi Jogvédő Központ (MEJOK) alapítványi iroda, valamint a szervezet más magyarországi és külföldi képviseleteinek létesítése, fenntartása és fejlesztése”, melynek érdekében a következő tevékenységeket végzi:
-       „szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; gyermek- és ifjúságvédelem; hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; emberi és állampolgári jogok védelme; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások”.

Székhelye: 1085 Budapest, VIII. kerület, Baross utca 28.
Szolgáltatások

Jogsegély
A MEJOK 2006. szeptember 8-a óta az 1515. számú jogi segítő szervezet, a Jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.) alapján („Nép ügyvédje”). Ezen belül elsősorban polgári jogi ügyekkel foglalkozunk, de szükség esetén közigazgatási és büntetőjogi ügyekkel is.
A VIII. kerület, Magdolna utca 43. szám alatti telephelyünkön hetente 2 napon tartunk ügyvédi félfogadást, 2010-ben 2 fő, 2011-ben 3 fő ügyvéd részvételével. Az egyes félfogadásokon döntő részt, bár nem kizárólag, meghatározott jogi területekkel, illetve célcsoportokkal foglalkozunk.
Csütörtöki napon kiemelten kezeljük a pszichiátriai és addiktológiai diagnózissal (is) rendelkező ügyfelek eseteit, míg pénteken elsősorban családjogi és – 2011-től – gyermekjogi ügyekkel foglalkozunk. (A résztvevő ügyvédek közül ketten jelenleg addiktológiai konzultáns hallgatók.)
Mindkét félfogadási napon jellemzőek az alábbi problémák: lakhatás (például: végrehajtás, bérleti jogviszony vagy tulajdonosi viszonyok rendezése), lakásfenntartás (például: rezsitartozásokkal kapcsolatos vitás esetek).
Elsősorban a pszichiátriai diagnózissal is rendelkező ügyfelek körében súlyos problémát okozhat az egészségkárosodáson alapuló ellátások (rokkantnyugdíj, segélyek, járadékok stb.) igénybe vétele, ha a pszichés károsodás miatt a kliens csak részben képes az önálló ügyintézésre, illetve bizonyos betegségére nem rendelkezik belátással. Hasonlóan gondot okozhat egészségügyi az ellátásban való részvétel, mivel nem mindig az adekvát ellátást keresik, illetve az intézményekkel való kapcsolattartás módja gyakorta nem kielégítő. Ezekben az esetekben a jogsegélyt esetmenedzseléssel, szociális segítségnyújtással kell kiegészítenünk, az eredményes ügyvitel érdekében.
A családjogi (és gyermekjogi) félfogadás(ok)ra jelentkező ügyfelek döntően gyermekelhelyezési és szülői felügyeleti joggal kapcsolatos ügyekben kérnek segítséget, valamint ezekkel szoros összefüggésben jelennek meg a hajléktalansággal kapcsolatos problémák (önkényes lakáshasználat, szívességi lakáshasználat), és a bentlakásos intézményi elhelyezés iránti igény (például családok átmeneti otthona). Különösen a kiskorúakat veszélyeztető helyzetekben, itt is elengedhetetlen az esetmenedzselés és a szociális segítségnyújtás.
2010-ben a jogsegély ügyvédi félfogadását 50 héten, hetente átlagosan 8 óra időtartamban lehetett elérni (összesen tehát 400 órában). Egy ügyfélre átlagosan kb. 55 perc időt fordítottunk, 436 ügyfelet fogadva. Ugyanezen ügyfelekkel, esetmenedzselés, szociális segítés keretében további kb. 900 munkaórát fordítottunk. 2010-ben 85 peres eljárásban vettünk részt, valamint 101 esetben – nem ügyvédi – meghatalmazással jártunk el.
Klienseink lakóhely szerinti összetétele: 91% Budapest (ennek 76%-a Józsefváros), 7% Pest megye, 2% Magyarország más területei.

Addiktológiai szolgáltatások

Az alapítvány jelenleg 3 alacsonyküszöbű szolgáltatást tart fenn, az alábbiak szerint:
1. Józan Babák Klub
Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás alacsonyküszöbű szolgáltatás
Elsőként létrejött alacsonyküszöbű szolgáltatásunk Józsefvárosban, a – jelenlegi nevén – Magdolna-negyedben indult 2002-ben. 2007-ben – a szociális törvény változása nyomán – a Józsefvárosi Önkormányzat engedélyezte a szolgáltatás működését, amely engedély 2007. szeptember 21-én lett jogerős.
A szolgáltatás telephelye Budapest VIII. kerület, Magdolna utca 43. szám alatt látogatható. 2008-ban és 2009-ben hetente 6 napon (40 órát) tartottunk nyitva, 2010 tavaszán ezt 4 állandó napra csökkentettük (20 óra nyitva tartás), ami mellett további egyeztetett időben lehet munkatársainkat megkeresni (+15 óra).
A telephelyen az alacsonyküszöbű szolgáltatás nyitva tartása alatt elérhető a jogi segítségnyújtás, valamint ügyfeleink – igény esetén – anonim tanácsadást is kérhetnek.
2010. április végéig a szolgáltatást kettős célcsoporttal működtettük: egyrészt várandós és gyermeket nevelő nők, másrészt pszichiátriai diagnózissal rendelkező, gyakran hajléktalan ügyfelek részére. 2010. májustól e szolgáltatásunk kiemelt célcsoportja a droghasználó várandós nők, gyermeket nevelő droghasználó emberek, e családok kiskorú tagjai, továbbá a hozzátartozók köre. A profiltisztítás célja az volt, hogy a célcsoport számára mind több, a sajátos ellátási igényekhez igazodó programot alakítsunk ki.
A szolgáltatás esetszáma (kontaktok száma):

év
2008.
2009.
2010.
kontakt
7318
10770
7638
nyitvatartási nap
300
300
224
napi átlag kontakt
24,4
35,9
34,0

2011-ben továbbra is heti 4 állandó nyitvatartási napon 20 órában tartunk ügyfélfogadást (kedd-péntek, 12-16 óra), illetve minden nap – egyeztetés és szükség szerint – 3-3 órában ügyfeleink egyéni félfogadását tartjuk, vagy külső helyszínen (hivatal, hatóság, szociális, egészségügyi intézmény stb.) járunk el ügyeikben, lehetőleg személyes együttműködésükkel.

Klienseink lakóhely szerinti összetétele:
95% Józsefváros, 5% Budapest más kerületei.

2. Józan Babák Klub Drogalternatíva alacsonyküszöbű szolgáltatás
2009. január 1-jétől működő alacsonyküszöbű szolgáltatásunk az OORI Addiktológiai Gondozóban (korábbi nevén: Országos Addiktológiai Intézet, „TÁMASZ” rendelőben) jött létre (Budapest X. kerület, Liget utca 10.). A befogadó intézmény ma is addiktológiai ambuláns hátterünket biztosítja. 2010 májusától az ottani stáb hetente három napon külső helyszíneken dolgozik; 2010. május 14-étől 2011. június 15-éig szerdán, csütörtökön és pénteken a Budapest VI. kerület, Hegedű utca 3. szám alatt (Tűzraktér Független Kulturális Központ és Alkotóház), ezt követően naponta más-más nyilvános helyszínen, főleg a VI. és VII. kerületekben.
A szolgáltatás esetszáma (kontaktok száma) 2010-ben 2350, ami 10,5-es napi átlagnak felel meg. (Programjainkat nyilvános terekben bonyolítjuk, ahol a tényleges forgalom ennél mintegy 80%-kal magasabb, de a kontaktszámba csak az addiktológiai értelemben „problémás” személyeket számítjuk be.)
A Drogalternatíva művészeti alapú szocioterápiás tevékenységekre épül. (Legnépszerűbbként említhetjük a selyemfestés foglalkozásait, tehetségtől, egészségi állapottól vagy más jellemzőtől függetlenül.)
A Drogalternatíva ügyfelei Budapest több belső kerületéből (V., VI., VII., VIII., IX., X.) kerülnek ki, egyenletes eloszlásban; ez alól kivétel az OORI Liget utcai helyszíne, ahol a helyben élők (kőbányaiak) 90% feletti arányt képviselnek.

3. Józan Babák Klub Megkereső Szolgálat alacsonyküszöbű szolgáltatás
2009. július 1-jén alakult megkereső szolgálatunk. Az alacsonyküszöbű szolgáltatás kétféle tevékenységre összpontosít, 1.) az utcai, közterületi megkereső munkára, 2.) az intézményi megkeresésre. Előbbiben főleg az egészségügyi és/vagy szociális válsághelyzetben lévő emberek felkutatását tekintjük feladatunknak. Az intézményi megkeresésnél ugyancsak célunk a krízishelyzetek felismerése, ezen túl azonban számos szocioterápiás eszközt is alkalmazunk.
A Megkereső Szolgálat rendszeresen jár büntetés-végrehajtási intézményben (Váci Fegyház és Börtön), speciális nevelési igényű kiskorúakat gondozó gyermekotthonban (Szegletkő Gyermekotthon, Alsónémedi), hajléktalanellátó intézményekben (Alföldi utcai, illetve Dózsa György úti Átmeneti Szálló), addiktológiai és pszichiátriai intézményekben.
A szolgáltatás esetszáma (kontaktok száma) 2010-ben 3630, ami 14,5-es napi átlagnak felel meg.
A szolgáltatás ügyfelei változó lakóhellyel rendelkeznek.
A szolgáltatásban fontos szerepet tölt be rögtönzéses (playback-) színházi programunk, amelyről alább adunk összefoglalót.

Kiemelt célcsoportok és tevékenységek
Alapítványunk állandó partnere a Józan Babák Egyesület, melynek szervezetével és aktivistáival két fő területen szervezünk Magyarországon hiánypótló szolgáltatásokat.

Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás
Pszichoaktív szer(eke)t használó várandós nők perinatális gondozására, illetve szerhasználó szülők gyermekvállalásának támogatására alakult a Józan Babák Klub úgynevezett Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás programja. Ezen belül:

Ellátás
Jelentkezők
Az Alternatív Terhesgondozás és Családgondozás programba 2010-ben 55 fő jelentkezett.
-       Közülük alkalmi látogatónak tekinthető 9 fő telefonáló, valamint 14 fő olyan nő, aki kizárólag terhességi tesztet kért, és nem adott jelzést a teszt eredményéről. A telefonálók elsősorban olyan szolgáltatások (például nőgyógyászati rendelés) iránt érdeklődtek, ahol – lakókörnyezetüktől távol – ismertethették volna helyzetüket, számítva arra, hogy így droghasználatuk személyes környezetükben nem válik ismertté.
-       3 fő esetében nem az anya, hanem – az anya szülői jogának korlátozása miatt – más törvényes képviselő (2 esetben az apa, 1 esetben a nagymama) vette igénybe a rendesen anyáknak nyújtott egyes szolgáltatásokat (pszichiátriai tanácsadás, jogsegély stb.).
-       1 fő esetében a külföldön tartózkodó fiatal édesanya jogsegély ügyében kezelőorvosa járt el.
-       28 fő személyesen jelentkezett ügyfélszolgálatunkon, mint aktuálisan várandós, 2009-ben vagy 2010-ben szült, vagy (spontán/művi) vetélésen átesett nő.

E 28 fő közül:
50% (14 fő) volt várandós.
Avárandós nők közül – más okból – 4 fővel korábban is kapcsolatban álltunk már, 10 fővel nem;
A várandós nők 85,7%-a (12 fő) volt gondozatlan terhes;
Agondozatlan terhes nők közül, miután tájékoztatást kaptak, 7 fő önállóan jelentkezett terhesgondozáson (1 fő szült 2010-ben, 1 fő várhatóan 2011-ben fog, 1 főnél spontán vetélés történt), vagy más egészségügyi ellátást kért (4 fő abortusz), 4 fő esetében szolgáltatásunk hozta létre a sikeres ellátási (klinikai) kapcsolatot, 1 fő esetében ez eredménytelennek bizonyult (a várandós nő nem jelentkezett újból).
A 28 jelentkező közül 2009-ben 35,7% (10 fő), 2010-ben 25% (7 fő) szült, míg 2011-ben várhatóan 10,7% (3 fő) fog szülni.
2010-ben 3,5%-uknak (1 fő) spontán, 25%-uknak (7 fő) művi vetélése volt.

Szociodemográfiai adatok, droghasználati jellemzők

A programban 2010. negyedik negyedévében résztvevő nők közül 16 fővel szociodemográfiai és szerhasználati jellemzőket felmérő kérdőívet vettek fel és félig strukturált életút-interjút (9) készítettek a Józan Babák Klub munkatársai. A kérdőív eredményeit az 1. és a 2. táblázat tartalmazza.

1. táblázat. Interjúban részt vett nők szociodemográfiai adatai (n=16)

Életkor
28,37 (20-36) év
Családi állapot
50% (8 fő) egyedülálló,
6% (1 fő) házas,
31% (5 fő) partner/élettársi kapcsolat,
6% (1 fő) egyéb (vőlegény),
6% (1 fő) nem tudja, nem válaszol.
Foglalkozási helyzet
31% (5 fő) munkanélküli, álláskereső,
12% (2 fő) munkanélküli, nem keres állást,
25% (4 fő) teljes időben háztartásbeli,
6% (1 fő) rokkantnyugdíjas,
6% (1 fő) egyéb (alkalmi tanítás),
12% (2 fő) nem tudja, nem válaszol.
Jövedelemforrás
6% (1 fő) fizetett állás, fizetés, vállalkozás,
25% (4 fő) segély,
31% (5 fő) házastárs, család, barát tartja el,
25% (4 fő) áruk adás-vétele (seftelés),
6% (1 fő) lopás,
50% (8 fő) gyermektámogatás,
31% (5 fő) prostitúció,
12% (2 fő) egyéb: gyerektartás, rokkantnyugdíj,
12% (2 fő) nem tudja, nem válaszol.
Származás
56% (9 fő) magyar,
50% (8 fő) cigány,
6% (1 fő) román.
Együttélés
6% (1 fő) senkivel, egyedül,
6% (1 fő) házastárssal,
25% (4 fő) partnerrel,
19% (3 fő) szülővel/szülőkkel,
44% (7 fő) saját, 18 év alatti gyerekkel,
19% (3 fő) más családtaggal,
12% (2 fő) egyéb: rossz barátok, női szálló.
Iskolai végzettség
19% (3 fő) kevesebb mint 8 általános,
25% (4 fő) 8 általános,
6% (1 fő) befejezetlen szakmunkás, szakközépiskola,
6% (1 fő) befejezett gimnázium,
12% (2 fő) befejezett szakmunkás, szakközépiskola,
6% (1 fő) OKJ-s képzés,
6% (1 fő) befejezetlen főiskola, egyetem,
6% (1 fő) főiskola, egyetem,
12% (2 fő) egyéb: 10 osztály, szakiskola.
Lakhatás
31% (5 fő) saját tulajdonú lakásban,
25% (4 fő) más lakásában,
25% (4 fő) önkormányzati lakásban,
6% (1 fő) hajléktalanszállón,
6% (1 fő) utcán,
6% (1 fő) egyéb: CSÁO.
Alkoholfogyasztás
70% (11 fő) nem jellemző,
31% (5 fő) alkalmanként fogyaszt alkoholt.
Dohányzás
56% (9 fő) egy doboz vagy több naponta,
31% (5 fő) kevesebb mint egy doboz naponta,
12% (2 fő) nem dohányzik.
Tartós betegség
50% (8 fő) (vérszegénység, méhnyakrák, pszichiátriai betegségek).
Gyermekek száma
6% (1 fő) 4 gyermek,
6% (1 fő) 3 gyermek,
31% (5 fő) 2 gyermek,
31% (5 fő) 1 gyermek.
Terhesség tervezése
25% (4 fő) tervezett,
69% (11 ) nem tervezett.
6% (1 fő) nem tudja, nem válaszol,
Abortusz
69% (11 fő) volt, 37,5 % (6 ) több (6%, 1 főnek 10 db),
31% (5 fő) nem volt.
Spontán vetélés
37,5 % (6 ) volt, 19% (3 fő) több is,
62,5% (10 fő) nem volt.

2. táblázat. Interjúban részt vett nők (n=16) droghasználati jellemzői

Használat valaha
utóbbi 30 napban
utóbbi 30 napban injektálva
Marihuána
100% (16 )
56% (9 fő)
-
crack
12% (2 fő)
-
-
Kokain
56% (9 fő)
12% (2 fő)
6% (1 fő)
Heroin
87,5 % (14 )
19% (3 fő)
6% (1 fő)
Amfetamin-heroin
50% (8 fő)
6% (1 fő)
6% (1 fő)
Felírt metadon
12% (2 fő)
6% (1 fő)
-
Utcai metadon
81,2% (13 )
6% (1 fő)
-
Suboxon
12,5% (2 fő)
-
-
Más opiátok
37,5 % (6 )
-
-
amfetamin
100% (16 )
87,5 % (14 )
81,2% (13 )
Egyéb: LSD
25% (4 fő)
6% (1 fő)
6% (1 fő)
Egyéb: Mephedron
31% (5 fő)
25% (4 fő)
19% (3 fő)

Az 1. táblázat adataiból itt kiemelem az egyedülálló nők magas arányát (50%), a kirívóan rossz foglalkozási, jövedelmi és iskolázottsági helyzetet, amely tényezők külön-külön is, de együttesen még inkább nagyfokú kiszolgáltatottságot feltételeznek, a bizonytalan lakhatást (43%), továbbá a művi vetélések arányát (69%).
A 2. táblázatban kiugró értéket mutat az aktuális amfetamin (87,5%), illetve az injektált amfetamin használata (81,2%), és ugyancsak jelentős a mephedron (10) használata is (25%, illetve 19%).
E két kábítószer elterjedtsége a gyermekvállalással összefüggésben komoly nehézséget okozhat, mivel az amfetamin-használat kezelési protokolljában a terhesség alatti használatra „nincs speciális kezelési eljárás” (Egészségügyi Közlöny, 2008, 509. oldal), míg a mephedron-használat kezelésére nem készült még protokoll, illetve terhességre gyakorolt hatásait sem a hazai sem a nemzetközi szakirodalom nem írja még le.
Az amfetamin-használat kezelési protokolljában néhány olyan elemet találunk, amelyet a Józan Babák Klubban is alkalmazunk, így hosszabb távon lehetőség lesz hatékonyságuk vizsgálatára. Ilyen a pszichoterápiás szemlélettel vezetett beszélgetés a problémák felismerése, az életvezetési nehézségek megoldása érdekében, az önsegítő kapcsolatok kialakítása, vagy az esetmenedzselés, amikor a segítő a klienst eligazítja az ellátások között, csökkenteni igyekszik az adminisztratív akadályokat, és segít átfogóan értelmezni az egyes kezelési eljárásokat.
Nyilvánvaló, hogy a szakmai háttérismeretek hiánya, intézményi tapasztalatok csekély volta, vagy az alkalmazható eljárások kísérleti jellege miatt, szolgáltatásaink működésében nagyfokú nyitottságra, rugalmasságra, és a kezelési megoldások folyamatos értékelésére, újraértékelésére van szükség.

Ellátásba kerülés, igénybe vett szolgáltatások

A program látogatói legtöbben személyes ismerőseik javaslatára érkeztek a Józan Babák Klubba, hogy valamilyen segítséget kérjenek, emellett számottevő a más szociális és egészségügyi intézmények javaslatára jelentkezők aránya is.
Az érkezési oldal jellegzetessége, hogy a szolgáltatás iránti bizalom és érdeklődés csaknem kizárólag szóbeli és személyes tájékoztatás alapján jön létre. Tartós, vagy legalábbis az egy-egy alkalmi találkozást meghaladó kapcsolat nem alakult ki telefonos vagy írásos (szórólapon, interneten, sajtóban megjelenő) közlések alapján, hanem egy, az ügyfél által eleve megbízhatónak ítélt személy, jellemzően egy másik droghasználó nő, önsegítő csoportból ismert nő, szociális vagy egészségügyi személyzet elfogadott tagja ajánlására. A sorstárs droghasználó nők esetében ez annál is inkább szembeötlő, mert a program felkeresésekor gyakran egymást kísérve érkeznek először: a régebbi ügyfél hozza magával az újat, közvetítve is a felek között az ellátási igényeket. 

3. táblázat. A programban megjelent nők (n=28) kapcsolatfelvételének módjai


„ÉRKEZÉSI ÚTVONAL”

IGÉNYBE VEVŐ
személyes ismeretségeken keresztül
11 fő
39,28%
más szociális és gyermekjóléti szolgáltatón keresztül
(Baptista Szeretetszolgálat, Evangéliumi Pünkösdi Közösség rehabilitációs otthona,
Kék Pont Alapítvány,
II. kerület Gyermekjóléti Szolgálat,
III. kerületi Családsegítő Szolgálat)
6 fő
21,42%
egészségügyi szolgáltatón keresztül (MÖSZ Drogambulancia, OORI Addiktológiai Gondozó)
4 fő
14,28%
más saját szolgáltatás felől (önsegítő csoport ügyelete, szociális munka)
4 fő
14,28%
utcáról
2 fő
7,14%
internet (www.jozanbabak.hu)
1 fő
3,57%

A program látogatói a következő anonim szolgáltatásokat vették igénybe 2010-ben a Józan Babák Klubban, a már ismertetett háromlépcsős ellátási modellben:
4. táblázat. A programban megjelent nők (n=28) által igénybe vett szolgáltatások


TEVÉKENYSÉG

IGÉNYBE VEVŐ
szociális (adományozás)*
24 fő
85,71%
Józan Babák droghasználó szülők önsegítő csoportja*
15 fő
53,57%
szociális (ellátásszervezés)
12 fő
42,85%
jogi
9 fő
32,14%
nőgyógyászati tanácsadás
6 fő
21,42%
pszichoterápia (krízis)
5 fő
17,85%
addiktológiai (orvosi) tanácsadás
3 fő
10,71%
* önsegítők által nyújtott szolgáltatások

A 4. számú táblázat alapján megállapíthatjuk, hogy a jelentkezők elsősorban önsegítők által nyújtott szolgáltatásokat vesznek igénybe. Ezek közül legnépszerűbb az adományozás, amikor főleg a már megszületett gyermek részére pelenkát, tápszert, gyógyszert kap az ügyfél, vagy például önmaga számára ruhát. Mások személyes problémákat is megbeszélnek, jellegzetesen napi eseményeket: droghasználatról, családi konfliktusokról, a születendő vagy már megszületett gyermekkel való viszonyról, és így tovább.
Az önsegítő csoporttal való találkozás ebben az esetben nem azt jelenti, hogy egy-egy meghirdetett gyűlésen találkoznak emberek, hanem az önsegítők közül két-három fő hetente legalább három napon ügyeletesként a teljes nyitva tartás időben jelen van, segítőként dolgozik, így egyes emberekkel, vagy ritkábban néhány fős rokonokból, barátnőkből álló csoportokkal beszélgethet.
Az adományozás és az önsegítőkkel való találkozás teljes egészében nem választható szét: gyakori, hogy egy betérő nő a számára szükséges javakat kérni és életeseményeiről beszélgetni is érkezik.
Mivel az önsegítő szolgáltatások segítségével a Józan Babák csoport tagjai csaknem a célcsoport egészével rendszeres kapcsolatot alakítanak ki, lehetőségük nyílik az ügyfél, és esetlegesen gyermeke állapotát nyomon követni. Ennek köszönhetően hamarabb felismerhető valamely kialakuló vagy már létrejött válsághelyzet, ami szakmai segítői beavatkozást igényelhet.
Korábban kitértem rá, hogy a programmal való kapcsolatfelvételben fontos szerepet játszanak azok a sorstárs droghasználók, régebbi ügyfelek, akik új ügyfelet hoznak személyes ismeretségükből. Itt lényegében ez a mediátor szerep ismétlődik, csak most a rendszeres kapcsolatot tartó önsegítő személy válik alkalmassá közvetíteni a szakmai szolgáltatások irányába, amiben az ügyféllel felépített bizalmas viszonyára támaszkodhat.
Krízishelyzet kezelésében legkönnyebben azoktól a szakemberektől lehet tanácsot kérni, akik a Józan Babák Klubban dolgoznak, vagyis ott, ahol a Józan Babák csoport önsegítő ügyeletese találkozott a klienssel, így nem szükséges más helyszínre irányítani a segítségre szoruló embert, hanem helyben és rövid idő alatt ellátásba lehet vonni.
A programban szakmai szolgáltatások közül főként szociális, ezen belül is ellátásszervezéssel kapcsolatos közreműködést kértek a válsághelyzetben lévő ügyfelek. Jellegzetesek voltak a lakhatással összefüggő gondok (például szállás keresése), ami várandós vagy gyermeket nevelő nő számára kiemelten veszélyesek lehetnek, valamint a szülészet-nőgyógyászati ellátás szervezése. Ez utóbbi többnyire az azonnali kórházi kapcsolatfelvételre irányult, mivel – 2010-ben – a várandós ügyfelek 86%-a gondozatlan terhes volt, jelentkezéskor a terhesség 10–27. hetében, ezen belül a gyermeküket megszülő nők a terhesség 22–27. hetében, így – tekintettel a droghasználatból is adódó kockázatokra – többnyire az azonnali kórházi jelentkezés és kivizsgálás tűnt indokoltnak. 
Ezt követte a jogi szolgáltatások igénybe vétele. Itt főként gyermek-elhelyezési, illetve újfent a lakhatással (például végrehajtás késleltetése vagy elkerülése) kapcsolatos ügyek kerültek elő.
Végül az orvosi szolgáltatások következnek, így a nőgyógyászati vagy addiktológiai kérdésekben nyújtott tanácsadás, illetve a pszichoterápia eszköztárában megjelenő kríziskezelés és konzultáció.
Ehelyt meg kell jegyeznem, hogy az orvosi ellátás iránti helyben jelentkező igény nagyobb esetszámot feltételezne, azonban a lehetőségeket komolyan behatárolja a kapacitás szűkössége, a rendelési idők korlátozottsága.

Ahogy az 5. táblázatban bemutatom, a program látogatói egyes egészségügyi ellátásokat a Józan Babák Klub közreműködésével vettek igénybe (ellátási kapcsolat felvételével, egyes alkalmakkor személyes kísérettel, de ide nem értve, ha az ellátás igénybe vételéhez kizárólag információt nyújtottunk a kliens részére).

5. táblázat. A programban megjelent nők (n=28) által igénybe vett szolgáltatások


EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

IGÉNYBE VEVŐ
szülész-nőgyógyász­*
9 fő
32,14%
addiktológiai
1 fő
3,57%
védőnői
1 fő
3,57%
háziorvosi
1 fő
3,57%
* Megjegyzés: 4 fő esetében volt szükséges személyszállítás saját gépjárművel.

A külső, partner intézmények által nyújtott ellátások felkeresése kapcsán egy fontos tapasztalatot kell kiemelnem. Bármely más – általunk is ellátott droghasználói – célcsoporttal összevetve, 2010-ben, de korábban is, a várandós és a gyermeket nevelő droghasználók körében kiemelkedő együttműködési készség volt tapasztalható a nem anonim szociális vagy egészségügyi ellátások igénybe vételében. Ez mind az ellátásba kerülés arányában, mind az azonnaliság teljesülésében tetten érhető, hiszen a legtöbb felmerülő válsághelyzet nem enged hosszas mérlegelést. Különösen akkor, ha valaki gondozatlan terhesként, mint fentebb láttuk, a 22–27. terhességi hétben jelentkezve kér segítséget, elengedhetetlen, hogy rögtön vagy legfeljebb néhány napon belül adekvát ellátásba kerüljön.
Fentebb már idéztem, hogy jelentkezésükkor az aktuálisan várandós nők 86%-a gondozatlan terhes volt, ellenben az alacsonyküszöbű szolgáltatás közvetítésével 93%-uk eljutott a terhesgondozás valamely szereplőjéhez, miután tájékoztatást kapott, vagy ezen túl konkrét ellátási kapcsolathoz jutott. Ez a várakozáson felül kedvező arány leginkább annak volt köszönhető, hogy ebben a helyzetben a jelentkező nők elsőbbséget biztosítottak magzatukról szóló döntésüknek; ha művi vetélés mellett döntöttek, annak időbeli korlátozottsága miatt érthető a gyors együttműködés, de ez nem változott meg akkor sem, ha a 22–27. terhességi hétben érkezők magatartásáról volt szó.
Az ellátásba kerülés arányát javító körülmény, hogy az önsegítők elkísérték a várandós nőket a terhesgondozásba, olykor személyautóval szállítva őket.

Társfüggőség és ellátásba kerülés kapcsolata

Mivel szakemberek részéről - magam és munkatársaim - többször találkoztunk ellenvetéssel, szakmai kifogással e kísérői, személyszállítói tevékenységgel kapcsolatban, mondván, közreműködésünk már „túlzó gondoskodás”, alaposabban megvizsgáltuk a felvetést.
Úgy találtuk, hogy több nemzetközi modell hangsúlyozza (lásd Kaló 2011, jelen kötetben) a droghasználó várandós nők ilyen típusú segítésének előnyös voltát, egyrészt a gyakran emlegetett stigmatizációtól és az ellátórendszertől való - tapasztalati alapú vagy irracionális - félelem miatt, másrészt mert ennél a célcsoportnál megfigyelhetők a kodependencia (társfüggőség) különböző tünetei, mint például önállótlanság, tanult tehetetlenség stb.
Droghasználó várandós nőkkel felvett interjúinkban (Kaló és munkatársai 2009) a kodependencia megjelenik
·      a függőség kialakulásával és fenntartásával kapcsolatban (idézet egy interjúból: „és akkor így hát végül is együtt elkezdtünk inni, mert én akkor mélypontra jutottam, amikor anyám meghalt. Addig  tartottam magam, és akkor mélypontra jutottam, és akkor ő is ivott, ő is az ivás korszakában volt, még mindig (…) És akkor így együtt elkezdtünk inni, de együtt le is akartunk róla  jönni, megpróbáltuk”), illetve
·      a személyes jövőképben (idézet egy interjúból: „hanem érzem azt, hogy nekem szükségem van egy szerető társra. Hogy már annyira egyedül vagyok a világban, hogy már nem bírom. Hogy érzem azt, hogy nagyon sokra lennék képes, mert hihetetlen energiák vannak bennem, nagyon jó munkabírásom van, és még agyam is van. És nekem egy támasz kell, egy erős hátország kell.”).
A téma további kutatást kíván, de - feltételezésünk szerint - a kodependenciának is köze lehet ahhoz, hogy a hatékonyság jelentősen nő, ha droghasználó várandós nő klienseinket elkísérjük a terhesgondozásukra.
Harmadik szempontként feltételezzük, hogy társadalmi és kulturális háttere is van a gyakran tapasztalt önállótlanságnak: a Józan Babák Klub látogatói nem középosztálybeli, emancipált nők, hanem általában marginális társadalmi helyzetű, társas, közösségi kapcsolatokban alávetett szerepben élő emberek.

Együttélés kiskorú gyermekkel

A 28 fő ellátott nő közül 17 fő 1–4 18 év alatti gyermekkel élt együtt 2010-ben, akik közül a legfiatalabbak 6 hónaposak, a legidősebb 17 éves, míg átlagos életkoruk 43,5 hónap volt.
15-en hajléktalanként éltek, ami alatt azt értjük, hogy vagy közterületen (1 fő), vagy hajléktalanellátó intézményben (1 fő), vagy foglalt lakásban (1 fő) éltek, vagy szívességi lakáshasználóként (12 fő) tartózkodtak „otthonukban”. A szívességi lakáshasználók között 9 fő élt együtt 11 fő 18 év alatti gyermekkel, akik átlagos életkora 40,4 hónap (6–96 hónap) volt.

Kutatás

A terület első hazai kutatásaira 2009-ben került sor. A Kaló Zsuzsa – Mándi Bettina – Sógorka Ildikó – Dr. Rácz József alkotta csoport (MTA Pszichológiai Kutatóintézet – MEJOK, Józan Babák Klub – SE ÁOK I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika) kvalitatív, míg Dr. Csorba József – Pataki Zoltán – Péterfi Anna kvantitatív vizsgálatot végzett. A kvalitatív kutatás a 2010. október 1-jétől 2011. december 31-éig tartó időszakban jelenleg is folytatódik a Józan Babák Klubban. (A tavalyi negyedik negyedév adatfelvételéről készül beszámoló 1. számon csatolva olvasható.)

Konferenciák

2008 óta évente egy alkalommal tartunk konferenciát. 2008-ban és 2009-ben ennek helyszíne a Semmelweis Egyetem ÁOK I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika (Baross utcai, vagy 1-es női klinika) volt, 2010-ben a Kossuth Klub. (Utóbbi előadásai a www.jozanbabak.hu oldalon láthatók.)

Playback-színház
A Józan Babák Klub Playback-színháza egyfelől egy játszó társulat, másfelől szocioterápiás és képzési programok együttese.
Társulatunk 2008 májusa óta tart szocioterápiás elven működő előadásokat.
2008-ban 7 alkalommal, 2009-ben 27 alkalommal, 2010-ben 48 alkalommal.
Az előadások helyszínei:
Alföldi utcai Átmeneti Szálló,
Angyalföldi József Attila Művelődési Központ,
Bálint Zsidó Közösségi Ház,
Budapest Fegyház és Börtön,
Csepel Plaza,
Dózsa György úti Átmeneti Szálló,
Erzsébetvárosi Közösségi Ház,
Gödör Klub,
Józan Babák Klub,
Kesztyűgyár Közösségi Ház,
Kolping-ház (Pécs),
Kossuth Klub,
Megálló Csoport Alapítvány,
Merényi Gusztáv Kórház - Tárt Kapu Galéria,
Mohács,
Nagy Imre Általános Művelődési Központ (Csepel),
OORI Addiktológiai Gondozó,
Széchenyi Gyógyfürdő,
Szegletkő Gyermekotthon,
Sziget Fesztivál,
Szigetmonostor,
Tűzraktér,
Váci Fegyház és Börtön.

A társulat tagjai részben professzionális segítők, részben korábban drogot használó kliensek, akik közül többen már alacsonyküszöbű szolgáltatásainkban is dolgoznak. A közös munka önmagában is jelentős közösségformáló, készségfejlesztő értékekkel, a józanság megőrzése szempontjából pedig megtartó erővel rendelkezik.
Emellett azonban több marginalizált célcsoportot is sikerült bevonni terápiás alkotói folyamatba, és ennek eredményeként önálló színházi közösségek is alakultak. Az újabb színházi aktivitásokat tréningek megtartásával alapoztuk meg; 2010-ben négy egész hétvégés tréninget tartottunk, három alkalommal alapítványunk székhelyén (Baross utca 28.), egy alkalommal a Dózsa György úti Átmeneti Szállón, továbbá kb. 70 alkalommal egynapos vagy félnapos felkészítő próbákat (Baross utca 28.).

Szegletkő Gyermekotthon
Az Alsónémediben található intézményt a katolikus Váci Egyházmegye tartja fenn, mint speciális nevelési igényű (droghasználó, antiszociális magatartászavarral élő, kriminális) kiskorúak gyermekotthonát. A 16 férőhellyel működő otthonban jellemzően 11-18 éves gyermekek és serdülők élnek.
Az otthon lakóival kétéves közös munka (előadások Alsónémediben, a Józan Babák Klubban, a Tűzraktérben, három tréning, tucatnyi felkészítő próba) eredményeként odáig sikerült eljutni, hogy 2010. novemberben már önálló színházi előadással jeletkeztek.

Dózsa György úti Átmeneti Szálló
2010 májusában hétvégi színháztréninget tartottunk a Dózsa György úti szállón élő hajléktalan emberek számára, majd azóta havonta egy alkalommal színházklubot, és ugyancsak havi rendszerességgel önismereti, és zeneterápiás csoportot rendezünk.
A szálló lakóival közös rögtönzéses színházi előadást is tartottunk, 2010. november 20-án a Hajléktalan Művészek Első Országos Fesztiválján (Bálint Ház).

Önsegítő csoportok
VIII. kerület, Magdolna utca 43. szám alatti telephelyünkön több önsegítő csoport érhető el, így szerdán, csütörtökön és pénteken a Józan Babák droghasználó szülők önsegítő csoportja, csütörtökön úgynevezett 12 lépéses csoportok.

Kelt: Budapest, 2011. május 31.


Oberth József
kuratóriumi elnök
Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány